Menu

Log på

Helbred og avl

Som alle andre racer har Samojedhunde lidelser, som der arbejdes på at få under kontrol. Det er derfor essentielt for racens videre eksistens, at opdrætterne sikrer sig, at de forældredyr som bruges i avlen er grundigt undersøgt for disse lidelser. Alle forældredyr, som er officielt tjekket for disse lidelser kan findes i Dansk Kennel Klubs hundedatabase - bed din opdrætter om at fremvise dokumentation.

Undersøgelse: Arvelig Grå Stær

Efter et opdrætterseminar, i Juni 2010, vedtog bestyrelsen i Samojedhundeklubben at iværksætte en genundersøgelse af Samojeden.

Formålet med undersøgelsen er at finde det gen, der giver arvelig grå stær, katarakt, hos Samojeden og dermed at få lavet en gentest, der kan påvise om en hund er bærer af genet. Lykkedes det at finde genet og få lavet en gentest, vil det være muligt helt at udelukke hunde med arvelig grå stær fra avlsarbejdet

I samarbejde med DKK’s sundhedsudvalg, Professor Merete Fredholm KU-Life og specialdyrlæge Claus Bundgaard, Århus Dyrehospital, har vi nu påbegyndt denne undersøgelse. Til brug i undersøgelsen, skal der indsamles et antal blodprøver, fra hunde der har påvist katarakt på begge øjne.

Claus Bundgaard har gennemgået Øjenattester fra de sidste år og de hunde, som er udvalgt, har fået brev om at der ønskes blodprøve fra deres hund.

Herunder findes vejledning og rekvisition til dyrlæge, som kan downloades såfremt man mangler dem der fulgte med indkaldelsen.

Vejledning grå stær
Rekvisition til dyrlæge

Spørgsmål omkring dette skal rettes til raceledelsen for Samojedhund.

Go to top